สำนักงานบัญชี ชัยภูมิ อุลตร้า แอคเคาน์ติ้ง

08-0470-4999, 08-1643-4376
e-mail : ultraaccounting@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจ

เราเป็นสำนักงานรับทำบัญชี ชัยภูมิ ให้บริการด้านการทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

สำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรอง ชัยภูมิ

จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีประสบการณ์การทำงานตรวจสอบบัญชีจาก Deloitte Touche Tohmatsu และได้รับใบประกาศจาก กรมสรรพกร ให้เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท 293/2550 ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส Express ซึ่งรองรับ Microsoft Window 2000, 2003, 2008 Window 7, 8, 10 

 

เราให้บริการอย่างมีธรรมาภิบาลยึดมั่นจริยธรรม

รักษาความลับของลูกค้า และทำถูกต้องตามกฎหมาย

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุลตร้า แอคเคาน์ติ้ง
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0363554001110
โทร 08-0470-4999, 08-1643-4376

  E-mail : ultraaccounting@hotmail.com

E-mail : nattoffice@yahoo.co.th
 

สินค้าและบริการ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษีอากร และให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ประกอบธุรกิจ SME รายเล็ก รายใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม       

โดยผู้ประกอบการลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีผิดพลาดตัดปัญหาเรื่องการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพกรอันทำให้ต้องเสียภาษีย้อนหลัง ลดภาระงานด้านบัญชี ใช้มืออาชีพทำบัญชีปลอดภัยกว่า

 • รับจัดทำบัญชีรายเดือนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทำตาม พรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร และ เสียภาษีได้อย่างถูกต้องตาม   กฏหมาย ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงการทำบัญชีผิดพลาดและถูกประเมินภาษีย้อนหลัง
 • รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • บริการจัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล และยื่นแบบภาษี ภงด.1, 2, 3, 50, 51, 52, 54
 • บริการจัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และยื่นแบบแสดงรายการภาษี 90, 91, 94
 • บริการจัดทำแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบ ภ.พ. 30
 • บริการจัดทำแบบแสดงการนำส่งเงินสมทบ และยื่นแบบ สปส1-10
 • ปิดบัญชีรายเดือน ปิดงบการเงินประจำปี
 • รับจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล จดทะเบียนเลิก บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิดงบและชำระบัญชีให้จนเสร็จสมบูรณ์
 • รับจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ ทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด และ บริษัท รวมทั้งจดทะเบียนแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร และวางระบบภาษี และรับทำภาษีอากร

 

ให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางด้านการบัญชี ชัยภูมิ​​

 

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส express ชัยภูมิ รองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 2000, 2003, 2008, Window   7, 8, 10 

เราให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี – ด้านภาษีอากร และกระบวนการยื่นชำระภาษีอากรอย่างถูกต้อง สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ และเหลือเวลาไปวางแผนประกอบอาชีพสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

 

มุ่งเน้นบริการที่ดี ยึดมั่นในความถูกต้อง ทันเวลา ในราคาที่เหมาะสม

 

 

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุลตร้า แอคเคาน์ติ้ง

ที่อยู่
148/14 หมู่ 6
ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 
โทรศัพท์
Line ID
เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:30

พิกัด

15.800015, 102.028776

ภาพกิจการ

 • สำนักงานบัญชี ชัยภูมิ

 • รับตรวจสอบบัญชี ชัยภูมิ

 • รับทำบัญชี ชัยภูมิ